Ogólnopolska Baza Stron Internetowych

Polska Baza Stron internetowych to starannie dobrany spis adresów internetowych, prezentujący najbardziej wartościowe witryny w polskiej sieci internetowej. Mamy nadzieję, że Państwa obecność w naszych zasobach skutecznie pomoże w poprawnym pozycjonowaniu Waszego adresu w Google. Przedstawiamy także adresy wyróżnione o wybranej tematyce np. biżuteria artystyczna Cała Baza Polskich Stron została podzielona na wygodne kategorie tematyczne, w których mogą Państwo prezentować adresy swoich portali.

BazaStron.pl to znany i popularny serwis reklamujący Waszą stronę zupełnie bezpłatnie. Ogólnopolski Spis Adresów WWW to działająca od 2005 roku inicjatywa promocji i popularyzacji polskiego internetu. Skorzystaj z okazji i zamieść tu adres swojej strony lub dodaj jej płatną reklamę. Uwaga! Baza Stron do poprawnej pracy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

Obowišzkowa obecno¶ć w Polsiej Bazie Stron

Szukaj w opisach stron: szukanie

Strona główna | Nowe adresy w Bazie Nowe strony | Najlepiej oglądane strony Popularne strony | najlepiej ocenione w Bazie Najlepiej oceniane strony | Baza Polskich Stron Poleca Polecamy strony! | Szukaj z Google

baza


 1. Serwis bazastron.pl udostępnia zbiór elitarnych odnośników do stron WWW w Internecie.
 2. Każdy użytkownik może zaproponować dołączenie swojej witryny lub innej ciekawej witryny WWW do bazy. Strona zostanie dodana do bazy po spełnieniu określonych wymagań.
 3. O dodaniu strony decyduje administracja serwisu. O fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony emailem na adres, który podał w zgłoszeniu strony.
 4. Nie dodajemy do bazy odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.
 5. Nie dodajemy do bazy odnośników do stron w języku innym niż język polski. Wyjątek to strony, które są tłumaczone na język polski i stanowią integralną część serwisu zagranicznego.
 6. Strony o tematyce erotycznej muszą posiadać przedstronę informacyjną o treści: "Niniejsze strony, ze względu na zawarte na nich treści o charakterze erotycznym (zdjęcia, filmy oraz linki na inne strony o podobnej tematyce), przeznaczone są wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników. Serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które skorzystały z jej usług pomimo tego, że nie ukończyły 18 lat. Każdy niepełnoletni użytkownik, który wchodzi na stronę robi to samowolnie, a tym samym łamie powyższy zakaz.". Strony nie posiadające takiej przedstrony nie będą dodane do bazy, a już istniejące w niej zostaną z niej usunięte.
 7. Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Aby nie wprowadzać w błąd internautów - nie dodajemy do bazy do innych, ogólnotematycznych Katalogów Stron.
 9. Nie dodajemy do bazy odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy, zawierających inną treść niż ta, która została podana w zgłoszeniu lub treść na zgłaszanej stronie jest bardzo uboga.
 10. Nie dodajemy do bazy witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych.
 11. Nie dodajemy do bazy stron o takiej samej treści pod różnymi adresami, stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z bazy.
 12. W tytule zgłaszanej strony w bazie nie może być: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa". Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w bazie lub zmodyfikowane przez administratora.
 13. Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Serwis bazastron.pl pod adresem http://www.bazastron.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w bazie.
 14. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 15. Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.
 16. Tytuł i opis strony w bazie nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
 17. Serwis bazastron.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.
 18. Serwis bazastron.pl zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do bazy w sytuacjach gdy:
  - treść strony udostępniana administratorowi serwisu bazastron.pl jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,
  - prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
  - prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,
  - prezentowana treść strony jest losowo wybierana,
  - elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów serwisu bazastron.pl innym użytkownikom,
  - inne, bez podania przyczyny.
 19. Dodanie adresu witryny do BAZY STRON jest bezpłatne. Wszystkie inne działania mogące lepiej reklamować lub wyróżniać konkretny adres są udostępniane w ofercie komercyjnej, wg danych podawanych na konkretnych stronach informacyjnych serwisu.


zdjęcia ślubne  

Dodaj stronę | Aktualizacja wpisu | Szukaj więcej | Regulamin | Kontakt 

 

RSS (Really Simple Syndication) to format przekazywania nagłówków wiadomości oparty na języku XML. Pełne teksty notatek lub ich "streszczenia" są dostępne natychmiast po opublikowaniu. Można je pobrać używając specjalnego czytnika RSS. Kanały informacyjne RSS wykorzystywane są również przy przesyłaniu informacji między serwisami internetowymi.

Adres kanału: http://bazastron.pl/rssnew.php

Copyright by bazastron.pl


Online: 17