GOKiP w Ciepłowodach

najlepsze projekty stron internetowych dla instytucji

  • gok-cieplowody.eu

    gok-cieplowody.eu

Adres strony:www.gok-cieplowody.eu

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach został utworzony w 2010 r. jako samorządowa instytucja kultury. Misją GOKiP jest wspieranie rozwoju gminy Ciepłowody poprzez aktywizację mieszkańców, rozwijanie partnerstwa i wymiany kulturalnej w skali mikro (z sąsiednimi gminami) i makro (transgranicznej) oraz skuteczną promocję turystycznych walorów regionu.