Dorota Zbroszko

najlepsze projekty stron internetowych z galerią fotografii

  • www.dorotazbroszko.com

    www.dorotazbroszko.com

Adres strony:www.dorotazbroszko.com

W pracy artystycznej zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz fotografią, często eksperymentujei łączy różne techniki. Twórczość jest dla niej indywidualnym spojrzeniem na rzeczywistość, poszukiwaniem w różnorodnych gatunkach artystycznych i znaczeniowych. Od 2004 roku powstały cykle prac obiektów organicznych tworzonych z roślinności, głównie z traw pt.: „Metamorfozy”. Grafiki w technice monotypii „Rzeczywiste – nierzeczywiste” o tematyce inspirowanej przyrodą.