PSM Kępno

najlepsze projekty stron internetowych dla szkół

Adres strony:www.psmkepno.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Kępnie istnieje od 1978 r. i oferuje naukę gry instrumentach: fortepianie, gitarze, skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, trąbce i akordeonie. Kształcenie przebiega w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim. Oprócz nauki gry na instrumentach w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów: kształcenie słuchu, rytmika i audycje  muzyczne oraz fortepian dodatkowy, chór i zajęcia z akompaniatorem. Nauka gry na instrumencie odbywa się z każdym uczniem indywidualnie, natomiast z przedmiotów teoretycznych w  grupach.